Σετ καθαρισμού φίλτρου αέρα, το οποίο περιέχει σπρέι καθαρισμού και σπρέι λίπανσης,
τα οποία, με την κατάλληλη χρήση, αποκαθιστούν τη λειτουργεία του φίλτρου σας,
όπως ήταν την ημέρα που το αγοράσατε.